MÜDEK Komisyonları

İnşaat Mühendisliği Bölümü MÜDEK Komisyonları:

Komisyon Adı

Görevi

Üyesi/Üyeleri

İletişim

MÜDEK Akreditasyon ve Koordinasyon Komisyonu

Diğer komisyonların çalışmalarını MÜDEK beklentileri doğrultusunda yönlendirir, özdeğerlendirme raporunun hazırlamasını koordine eder.

Yrd. Doç. Dr. Osman KAYA

osmankaya@mu.edu.tr

2115580

Yrd. Doç. Dr. İsmail Çağrı GÖRKEM

cagrigorkem@mu.edu.tr

2115578

Uzman Serap Altın KAYA

serapaltin@mu.edu.tr

2115051

Araş. Gör. Selda DURMAZ

seldadurmaz@mu.edu.tr

2115467

Muafiyet ve İntibak Komisyonu

Merkezi yerleştirme ile gelen ve daha önce herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim gören, Yatay geçiş hakkı kazanmış, Erasmus, Farabi öğrencilerinin geldikleri yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları derslerden, öğretim planında yer alan derslere içerik ve kredi açısından eşdeğer olan derslerden muaf tutulması işlemini gerçekleştirir.

Yrd. Doç. Dr. Altuğ SAYGILI

saygili@mu.edu.tr

211 1653

Yrd. Doç. Dr. Ersan GÜRAY

ersan.guray@mu.edu.tr

211 50 59

Yrd. Doç. Dr. Osman KAYA

osmankaya@mu.edu.tr

2115580

Eğitim-Öğretim Komisyonu

Bölüm faaliyetlerine ilişkin ölçme, değerlendirme ve öz değerlendirmeler kapsamında inceleme, anket ve benzeri yöntemler geliştirerek uygular, Akademik Bölüm Kurulu gündemindeki ilgili konuları ölçme ve değerlendirme tekniklerine uygunluk açısından incelemek ve yıl sonunda program amaç ve çıktılarına ulaşma başarının değerlendirildiği değerlendirme raporu hazırlar.

Prof. Dr. Recep Birgül başkanlığında tüm öğretim üyeleri

rbirgul@mu.edu.tr

211 1646

Staj Komisyonu

Öğrencilerin aldıkları teorik bilgilerin, çeşitli sektörlerdeki uygulama alanlarını görmek amacıyla öğrencilerin yönlendirilmesini ve staj faaliyetlerinin takibini sağlar.

Prof. Dr. Recep Birgül başkanlığında tüm öğretim üyeleri

rbirgul@mu.edu.tr

211 1646

Yandal ve ÇAP Koordinatörü

Diğer anabilim dallarından alacakları dersler konusunda öğrencileri yönlendirmek ve kayıtlarını gerçekleştirmek. Çap programıyla başka bölüme giden öğrencimizin dönemler itibari ile başarı değerlendirmesi yapar.

Yrd. Doç. Dr. Osman KAYA

osmankaya@mu.edu.tr

211 5580

 Erasmus Öğrenci Değişim Programı Koordinatörü

Öğrencilerin belirli dönemlerde

Yurtdışında eğitim görmesini sağlar ve süreci yönetir. Yurtdışından gelen öğrencilerin almış oldukları derslerin bilgi sisteminde açılmasını sağlayarak bu derslerin muafiyet not girişlerinin yapılmasını sağlar.

Yrd. Doç. Dr. Altuğ SAYGILI

saygili@mu.edu.tr

211 1653

Farabi Öğrenci Değişim Programı Koordinatörü

Öğrencilerin belirli dönemlerde

yurtiçindeki farklı bir kurumda eğitim görmesini sağlar ve süreci yönetir. Dönüşte öğrencilerin almış oldukları derslerin bilgi sisteminde açılmasını sağlayarak bu derslerin muafiyet not girişlerinin yapılmasını sağlar.

Yrd. Doç. Dr. Osman KAYA

osmankaya@mu.edu.tr

211 5580

Mevlana Öğrenci Değişim Programı Koordinatörü

Öğrencilerin belirli dönemlerde

Yurtdışında eğitim görmesini sağlar ve süreci yönetir. Yurtdışından gelen öğrencilerin almış oldukları derslerin bilgi sisteminde açılmasını sağlayarak bu derslerin muafiyet not girişlerinin yapılmasını sağlar.

Yrd. Doç. Dr. Özlem KASAP KESKİN

okasapkeskin@mu.edu.tr

211 5061

Kulüp Danışmanlıkları

Bölümümüzdeki öğrenci kulüplerinin faaliyetlerini takip ve kontrol eder.

Yrd. Doç. Dr. Deniz ÜLGEN

denizulgen@mu.edu.tr

211 5057

Paydaşlarla İletişim Komisyonu

Paydaşlarla gerçekleştirilecek toplantıları düzenlemek, mezun öğrencilerimizle bağlantıyı sağlamak, seminerleri organize etmek, çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemek ve MÜDEK Değerlendirme Takımına sunulmak üzere gerçekleştirdikleri etkinlikleri belgelemektir. Yıl sonunda program amaç ve çıktıları ile ilgili paydaşların görüşlerinin yer aldığı değerlendirme raporu hazırlamaktır.

Yrd. Doç. Dr. Deniz ÜLGEN

denizulgen@mu.edu.tr

211 5057

Yrd. Doç. Dr. Rıfat KAHYAOĞLU

rkahyaoglu@mu.edu.tr

211 1646

 

Yukarı Çık