Hakkımızda

 
 
 

En eski mühendislik dallarından biri olan İnşaat Mühendisliği Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin ilk kurulan bölümlerinden birisidir.

Bölümün eğitimdeki amacı, temel kuramsal bilgilerle donanmış, kendi kendine öğrenme becerisini geliştirmiş, gözlem yapabilen, sorgulayan, analitik düşünen, yaratıcı çözüm üretip karar alabilen, etik değerleri benimsemiş, iletişim yetenekleri gelişmiş, takım çalışması yapabilen mühendisler yetiştirmektir. Sürdürülebilir bir dünya yaratılması ve yaşam kalitesinin arttırılması konusunda büyük sorumlulukları olan inşaat mühendislerinin küreselleşen dünyaya ayak uydurabilecek bir eğitim almış olmaları neticesinde çevreye daha duyarlı, doğal kaynakları koruyan, yenilikçi, risk yönetimi konusunda başarılı birer mühendis olacakları açıktır. İnşaat mühendisliği mesleği yapı, geoteknik, malzeme, hidrolik, ulaştırma mühendisliği ve yapım yönetimi gibi alanlarda işbirliği ve disiplinlerarası yaklaşımı içermektedir. Bölümün seçmeli derslerle daha da zenginleştirilen ders programı, bu özellikleri yansıtacak şekilde katmanlı ve sürekli geri beslemeli olarak tasarlanmıştır.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ufku açık inşaat mühendisleri yetiştirmek amacıyla ülkemizin ve başta Avrupa Topluluğu ülkeleri olmak üzere diğer ülkelerin üniversiteleriyle işbirliği yaparak, öğretim üyesi ve öğrenci değişimlerine olanak sağlayan programlardan da yararlanmaktadır. Ayrıca, bölüm lisans düzeyinde yerli öğrencilerin yanı sıra nitelikli yabancı uyruklu öğrencileri de kabul etmektedir.
Bölüm mezunlarının bir kısmı yapı, ulaşım, enerji, sulama vb. mühendislik yapı sistemlerinin planlanması, tasarımı, inşaası, işletimi, bakım, onarım ve yenilenmesi konularında kamu ve özel sektörde görev almakta, bir kısmı da akademik hayata devam etmektedir.
 Program Konuları
-Yapı Dinamiği, Yapı Mekaniği ve Tasarımı, Deprem Mühendisliği
-Yapı Malzemeleri, Beton Teknolojisi
-Geoteknik Mühendisliği, Çevre Geoteknolojisi
-Zemin Dinamiği, Zemin Stabilizasyonu ve Güçlendirmesi
-Hidrolik, Su Kaynakları Mühendisliği, Kıyı Mühendisliği, Kıyı Hidrodinamiği
Yüksek Lisans/Doktora İmkanı
%100 İngilizce eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden bölümümüzde yüksek lisans programı mevcuttur.
Kontenjan
2018-2019 eğitim-öğretim yılında Lisans programına 75 öğrenci alınmıştır.
 
>