Özgörev

MSKU

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Evrensel bilgi birikimine katkı sağlayan, yenilikçi araştırmalar yapan ve topluma hizmet üreten bilim insanlarının rehberliğinde gerçekleştirdiği eğitim-öğretimle ulusal ve uluslararası alanlarda aranan seçkin mezunlar yetiştirmektir.

Çağın gereklerine uygun, yenilikçi ve evrensel nitelikte eğitim vermek.

Üniversiteyi ve bilgi toplumunu ileriye taşıyacak niteliklere sahip araştırmacılar yetiştirmek.

Ülke ihtiyaçları doğrultusunda, mevcut duruma ve olabilecek gelişmelere çabuk uyum sağlayabilecek, teknik donanımlı mezunlar vermek.

Uluslararası bilimsel platformlarda üniversitemizi ve ülkemizi temsil etmek.

Gerek duyulan konularda, ulusal ve bölgesel sorunların çözümü için fikir üretmek ve bilimsel düşüncenin toplum içinde gelişmesi için kamuoyu oluşturmak.

Öğrenci odaklı, proje bazlı çağdaş bir eğitim öğretim programı uygulayarak, öncelikle ulusal inşaat sektörünün ihtiyaçlarını sağlamak.

Hür ve bilimsel düşünme gücünü sahip kılarak; bilgi ve becerilerini lisansüstü çalışmaları ile birleştiren toplumun karşılaştıkları problemleri çözümüne yardımcı olan ve toplum değerlerini tanıyan bireyler yetiştirmek.

Katılımcı, liderlik ve girişimcilik vasfına sahip; uluslararası düzeyde projeleri hayata geçirebilen öğrencilerin mezun  olmalarını sağlamak.

 

Yukarı Çık