Akademik Personel

Deniz ÜLGEN
Doç.Dr.
Bölüm Başkanı
Ebru HARMANDAR
Doktor Öğretim Üyesi
Bölüm Başkan Yardımcısı
Osman KAYA
Doktor Öğretim Üyesi
Bölüm Başkan Yardımcısı
Recep BİRGÜL
Prof.Dr.
Ceyhun ÖZÇELİK
Doç.Dr.
Altuğ SAYGILI
Doç.Dr.
Süleyman Bahadır KESKİN
Doktor Öğretim Üyesi
Mehmet Rifat KAHYAOĞLU
Doktor Öğretim Üyesi
Ersan GÜRAY
Doktor Öğretim Üyesi
Özlem KASAP KESKİN
Doktor Öğretim Üyesi
İsmail Çağrı GÖRKEM
Doktor Öğretim Üyesi
Burhan YILDIZ
Doktor Öğretim Üyesi
Vesile Hatun AKANSEL
Araş.Gör.Dr.
Onur TOYGAR
Araştırma Görevlisi
Mervegül UYSAL
Araştırma Görevlisi
Selda DURMAZ
Araştırma Görevlisi
Aysu GÖÇÜGENCİ
Araştırma Görevlisi
Serap ALTIN KAYA
Öğretim Görevlisi
>