Laboratuvarlar

Bölümümüzde; olmak üzere 5 adet laboratuvar bulunmaktadır. Laboratuvarlar hakkında bilgi alabilmek için lütfen bilgi almak istediğiniz laboratuvarın isminin üzerine tıklayınız.
 
Çalışma Alanları
 
Hidrolik Anabilim Dalı Çalışma Alanları
 •  
 • Hidrolik
 • Hidroloji
 • Su Kaynakları
 • CBS
 • Uzaktan Algılama
 • Akarsu Hidroliği
 • Akarsularda Sediman Taşınımı
 • Akım-Taban-Yapı Etkileşimi
 • Akışkanlar Mekaniği
 • Barajlar
 • Borularla Katı Madde Taşınımı
 • Deniz Yapıları
 • Dolu Savaklar, Dip Savaklar ve Enerji Kırıcı Yapılar
 • Erozyon
 • Hidroelektrik Üretim Tesisleri
 • Hidrolik ve Hidromekanik
 • İstatistiksel Analiz
 • Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD)
 • Hidrodinamik
 • Köprü Ayakları Etrafında Oyulma
 • Matematik Modeller
 • Optimizasyon Teknikleri (Genetik Algoritmalar)
 • Su Kaynakları
 • Su Kaynakları Sistemlerinin Planlama ve İşletilmesi
 • Türbülanslı Akımlar
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları
 • Yüzey Suları
 • Yüzey ve Yüzeyaltı Yağmur suyu ve Yer Altı Suyu Drenaj Sistemleri
Mekanik Anabilim Dalı Çalışma Alanları
 •  
 • Mekanik modellemeler
 • Nümerik analiz
 • Analitik çözümlemeler
 • Çalkalanma analizleri
 • Temel bileşen analizleri
 • Serbest yüzey akışları
 • Pseudo-spektral yöntemler
 • Manyetohidrodinamik(MHD) akışlar
 • Ağsız yöntemler
 • SPH yöntemleri
 • Ahşap malzemeler mekaniği
 • Optimizasyon yöntemleri
 • Doğrusal olmayan yapı analizleri
 • Pertürbasyon analizi
 • Isı iletimi
Ulaştırma Anabilim Dalı Çalışma Alanları
 •  
 • Yol malzemeleri
 • Karayolu geometrik elemanları
 • Kaplama tasarımı
 • Ilık karışım asfalt
 • Bitümlü malzemeler
 
Yapı Anabilim Dalı Çalışma Alanları
 •  
 • Yapi dinamigi
 • Yapi sagliginin izlenmesi 
 • Yapi Analizi
 • Tahribatsiz Muayene Yontemleri 
 • Betonarme yapılar
 • Yapı Mühendisliği
 • Deprem Mühendisliği
 • Betonarme yapı elemanlarının deneysel incelenmesi
 • Betonarme Yapıların Performans Analizi Tekrarlı Tersinir Yükler Altındaki Davranışı,
 • Betonarme yapıların doğrusal olmayan statik ve dinamik analizi
 • Betonarme depo ve silolar
 • Depreme dayanıklı yapı tasarımı
 • Betonarme Kolonlar
 • Deprem hasar indekslerinin belirlenmesi
 • Mevcut Yapıların onarımı ve güçlendirilmesi
 • Yapıların performansa dayalı tasarımı
 • Yığma ve tarihi yapıların analizi 
 • Yapı Sistemlerinin Lineer Olmayan Davranışlarının İncelenmesi
 • Ahşap Malzeme, Ahşap Yapıların Analiz ve Boyutlandırılması
 • Çelik Malzeme, Çelik Yapıların İleri Analizi ve Boyutlandırılması, İmalat ve Uygulama Özellikleri
 • Mühendislik sismolojisi
 • Sismik tehlike analizi
 • Yapı sağlığının izlenmesi
 • Yapı analizi
 
 • Yapı Malzemeleri Anabilim Dalı Çalışma Alanları
 •  
 • Yapı malzemelerinin kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikleri ile ilgilenir.
 • Yapı sektöründe kullanılmak üzere yeni malzemelerin geliştirilmesi üzerinde çalışır.
 • Yapı malzemeleri ile ilgili yeni deney düzenekleri ve metotlarının geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapar.
 • Yapı malzemeleri uygulamaları ile ilgili yeni teknolojiler geliştirmeye çalışır.
 •  
 • Geoteknik  Anabilim Dalı Çalışma Alanları
 •  
 • Kirletilmiş zeminlerin iyileştirilmesi
 • Endüstriyel atıkların geoteknik uygulamalarda kullanımı
 • Yumuşak killerin iyileştirilmesi
 • Geosentetikler
 • Laboratuvar test teknikleri
 • Dayanma yapılarında donatılı zemin kullanımı
 • Yol alt temel tabakalarının iyileştirilmesi
 • Çevre geotekniği
 •  
 •  
 •  
 •  
>